PROGRAM EDUKACYJNY

branded color bar 2

Akademia Zarządzania Technicznego

Styczeń 2025

Akademia Zarządzania Technicznego to profesjonalny program edukacyjny skierowany do grona specjalistów i managerów utrzymania ruchu i produkcji. Nasza Akademia to mnóstwo pracy warsztatowej, pracy z case studies, wymiany doświadczeń oraz poznawania nowoczesnych narzędzi.

Kurs trwa pół roku ( 6 zjazdów w cyklu miesięcznym piątek-niedziela).
Zajęcia 12 edycji AZT będą odbywać się w Warszawie.
Po 6 miesiącach uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu.
Każdą nieobecność można bezpłatnie odpracować podczas kolejnej edycji AZT.

Dlaczego warto wybrać ten program edukacyjny?

  • Ponad 14 tematów związanych z nowoczesnym utrzymaniem ruchu i zarządzaniem aktywami, aspektami prawnymi i zarządzaniem zespołem
  • Praktyczne warsztaty interaktywne
  • Przykłady dokumentacji i narzędzi 
  • Liczne studia przypadku firm przemysłowych i organizacji zorientowanych na aktywa

Kluczowe tematy szkolenia

Moduł 1

Zarządzanie operacyjne i rola Managera w firmie, Podstawy nowoczesnego Zarządzania Technicznego i URgramowanie – warsztat

Moduł 2

Zarządzanie kosztami Utrzymania Ruchu i Majątku – AMCC – Asset Management Costs Control

Moduł 3

 Mierzenie i analiza efektywności – KPIs w zarządzaniu technicznym i utrzymaniu ruchu

Moduł 4

Prawo dla managerów technicznych i utrzymania ruchu

Moduł 5

Wdrażanie i doskonalenie prewencyjnego utrzymania ruchu

Moduł 6

Niezawodność w technice

Moduł 7

Zarządzanie projektami organizacyjnymi, remontowymi i inwestycyjnymi

Moduł 8

Logistyka i zaopatrzenie w technice

Moduł 9

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Moduł 10

Zarządzanie zmianą w organizacji

Moduł 11

Systemy informatyczne w zarządzaniu technicznym

Moduł 12

Standaryzacja procesów w obszarze UR i zarządzania technicznego

Moduł 13

Bezpieczeństwo maszyn i procesów

Moduł 14

Zarządzanie operacyjne i rola Managera w firmie, Podstawy nowoczesnego Zarządzania Technicznego i URgramowanie – warsztat

Wykładowcy

1644850701217

174857

Arek Burnos

Dyrektor Zarządzający EMEA, Starszy Konsultant

Ekspert w zakresie zarządzania aktywami w organizacjach w przedsiębiorstwach produkcyjnych, energetycznych, wydobywczych i transportowych. Specjalista w zakresie zarządzania technicznego, organizacji działów utrzymania ruchu, rozwoju procesów niezawodnościowych oraz optymalizacji przepływów wartości w produkcji i utrzymaniu ruchu. Silnie ukierunkowany na poprawę praktycznej współpracy pomiędzy działami operacyjnymi i technicznymi. Arek opracował i zarządzał licznymi projektami ukierunkowanymi na poprawę zarządzania aktywami, procesów inwestycyjnych i operacyjnych w całym regionie EMEA. Na stałe pełni funkcję starszego konsultanta/eksperta w projektach związanych z zarządzaniem niezawodnością i utrzymaniem ruchu, wdrożeniami CMMS/EAM oraz zarządzaniem projektami wydatki kapitałowe. Opracował wiele strategii doskonalenia operacyjnego i strategii zarządzania aktywami (SAMP) dla średnich i dużych organizacji.  

Arek przeprowadził ponad 200 otwartych i dedykowanych szkoleń. Regularnie występuje na konferencjach i seminariach związanych z zarządzaniem operacyjnym i inwestycjami przemysłowymi w Polsce i za granicą.


1706991131117

174857

Wojciech Piwoński

Project Support Manager, Starszy Konsultant  

Z wykształcenia inżynier automatyk i menedżer. Prowadzi projekty na rzecz Klientów w Polsce i za granicą w zakresie audytów obszarów zarządzania technicznego, wdrażania i optymalizacji prewencyjnego UR, analiz RCFA (Root Cause of Failure Analysis) oraz mapowania procesów biznesowych z użyciem notacji BPMN. Posiada praktyczne doświadczenie w utrzymaniu ruchu. Zrealizował dziesiątki projektów związanych z optymalizacją procesów UR, zarządzaniem ryzykiem technicznym i niezawodnością (RCM – Reliability Centered Maintenance) m.in. w branżach takich jak procesowa produkcja chemiczna, farmacja, petrochemia, energetyka i ciepłownictwo, odnawialne źródła energii, FMCG. W ramach realizowanych projektów wykazał umiejętności systemowego rozwiązywania problemów, zajmował się strukturyzacją majątku technicznego m.in. na potrzeby systemów CMMS (m.in. SAP PM, Maximo), wielokryterialnymi analizami krytyczności majątku oraz opracowaniem i optymalizacją planów prewencyjnego utrzymania ruchu (MTA, PMO). Prowadzi też szkolenia dedykowane i otwarte oraz zajęcia w ramach Akademii Zarządzania Technicznego od jej pierwszej edycji.

 


174857

Dariusz Weber

Managing Director, Senior Consultant    

Menadżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w przemyśle. Zarządzał spółkami z branży produkcyjnej i usługowej, piastując stanowiska takie jak: Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu. Reorganizował struktury oraz doskonalił procesy w wielu obszarach działalności przedsiębiorstw, m.in. w zakupach, logistyce, utrzymaniu ruchu, produkcji, kontroli jakości. Ekspert w zakresie zarządzania projektami przemysłowymi, współtwórca metodyki Industrial Project Management. Posiada wiedzę z zakresu takich metodologii, jak: Lean Manufacturing, Six Sigma, TPM. Zbudował nowoczesną strukturę przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie zarządzania technicznego i realizacji projektów przemysłowych. Wdrażał procedury efektywnego zarządzania obszarami operacyjnymi przy wykorzystaniu znanych metodologii i strategii. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej i studiów MBA. Praktyk – wykładowca MBA i Akademii Zarządzania Technicznego.


_P3A5538-CR3_Pajdzinscy-2

174857

Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska
Coach kariery, Dyrektor Personalny, Mentor i Doradca  zawodowy

Optymistycznie konsekwentnie realizująca cele osobiste oraz wspierająca realizację celów biznesowych i kariery u swoich Klientów. 

Kilkanaście lat doświadczenia w coachingu biznesowym i kariery zawodowej zarówno w firmach jak i z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.
Specjalizuję się w branżach FMCG, farmacji, gastronomii (HoReCa), retail, produkcji i bankowości.

Posiada ponad 15 letnią praktykę w obszarze HR w tym obecne stanowisko Dyrektora Personalnego w firmie z sektora budowlanego. Dzięki długoletniemu doświadczeniu zawodowemu rozumie doskonale zasady działania biznesu firm każdej wielkości sektora.


1517656723392

174857

Dominik Banaś

Dyrektor działu technicznego w jednej z największych firm produkcyjnych z branży AGD


barnas

174857

Marek Barnaś

Menadżer techniczny z ponad 30 letnim doświadczeniem między innymi w TUV Nord Polska, DEKRA oraz UDT. Posiada doświadczenie w zarządzaniu grupami ekspertów technicznych oraz umiejętność płynnego zarządzania relacjami w zespołach, co czyni go również skutecznym kierownikiem projektów. Specjalizuje się w obszarze zarządzania oraz rozwoju potencjału kadry menedżerskiej działów produkcyjnych i UR. Posiada dogłębną wiedzę techniczną z zakresu urządzeń ciśnieniowych i urządzeń dźwigowych oraz szczegółową wiedzę techniczna z zakresu obowiązującego prawa (europejskiego). Uczestniczył w projektach związanych z wdrożeniem i doskonaleniem systemów zarzadzania ryzykiem, bezpieczeństwem procesowym w Polskich i międzynarodowych firmach produkcyjnych. Zrealizował dziesiątki projektów i szkoleń związanych z podnoszeniem kultury organizacji pracy.

Opinie uczestników

CENA  

branded color bar 2

15 500 zł netto*

za 18 dni zjazdowych

Cena obejmuje udział w zajęciach, związane z zajęciami materiały szkoleniowe, możliwość korzystania z komputerów podczas warsztatów praktycznych, udział w dwóch spotkaniach integracyjnych, przekąski i napoje podczas zajęć oraz bezpłatne konsultacje z prowadzącymi ekspertami w czasie zajęć.

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania, dojazdu oraz wyżywienia.

* Przedstawione kwoty nie zawierają podatku VAT (23%)

Organizator Akademii Zarządzania Technicznego – SEAM Group Europe Sp. z o.o. – pragnie podkreślić, że uruchomienie programu nastąpi po zebraniu minimalnej liczby uczestników. Dla celów pracy grupowej i warsztatowej oraz zachowania formuły MBA przyjęto, że minimalna liczba uczestników to: 16 osób.

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
+48.603 779 401 lub napisz europe@seamgroup.com

Zapoznaj się z REGULAMINEM szkoleń.